Dekalog narciarza

2009-08-25

Dekalog narciarza FIS

FIS - Międzynarodowa Federacja Narciarska, Fédération Internationale de Ski, FIS, organizacja założona w 1924 w Chamonix. Siedziba FIS znajduje się w Szwajcarii.
Zajmuje się rozwojem i propagowaniem narciarstwa na świecie, opracowuje przepisy i regulaminy zawodów sportowych, organizuje konkursy olimpijskie, mistrzostwa świata i inne międzynarodowe zawody narciarskie. Zrzesza ponad 100 krajowych związków.

Każdy narciarz na stoku musi przestrzegać specjalnego kodeksu. Nie wolno wjechać na innego narciarza z tyłu lub z boku, a tym bardziej w grupę ćwiczących. Jeżeli w zderzeniu ktoś poniesie szkodę, ma prawo żądać odszkodowania.

Poniżej przedstawiamy "10 przykazań narciarza":

 1. Wzgląd na inne osoby
  Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
   
 2. Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy
  Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy i warunków atmosferycznych.
   
 3. Wybór kierunku jazdy
  Narciarz zjeżdżając z góry, dysponując większą możliwością wyboru trasy zjazdu musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi przed nim jadącemu.
   
 4. Wyprzedzanie
  Wyprzedzać można zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie lewej lub prawej, lecz w takiej odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody.
   
 5. Przejazd przez skrzyżowanie tras narciarskich
  Narciarz zaczynając zjazd na trasie lub pólku narciarskim powinien sprawdzić patrząc w górę, w dół, czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla siebie i dla innych. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym, nawet chwilowym zatrzymaniu się na trasie lub stoku.
   
 6. Zatrzymanie się
  Należy unikać zatrzymania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.
   
 7. Podejście
  Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien w zejść zupełnie z trasy. Takie samo zachowanie obowiązuje narciarzy, którzy pieszo schodzą w dół.
   
 8. Przestrzeganie znaków narciarskich
  Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.
   
 9. Wypadki
  W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu winien poszkodowanemu spieszyć z pomocą.
   
 10. Stwierdzenie tożsamości
  Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany, czy też świadek muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

Nasi Partnerzy

http://admin.superski.pl/files/182/hm_kwadrat.jpg